wtorek, 22 lutego 2011

Fra Angelico, Ołtarz z Friesoli, 1424-30

W centralnym panelu tryptyku ołtarza San Domenico z Friesoli widzimy tronującą Madonnę z Dzięciątkiem Jezus oraz z aniołami i świętymi. Wokół centralnej świętej grupy Fra Angelico umieścił osiem adorujących aniołów. Po obu stronach stoją święci, poczynając od lewej: Tomasz z Akwinu, Barnaba, Dominik i Piotr Męczennik. Mamy więc tutaj trzech świętych zakonu dominikanów, ubranych w swój zakonny strój (biale habity z czarnymi płaszczami) oraz św. Barnabę patrona Barnaby degli Agli, hojnego mecenasa, który ofiarował dominikanom 6 tysięcy florenów dla rozbudowy klasztoru San Domenico di Fiesole.
Postać św. Barnaby z centralnego panelu ołtarza z Friesoli:

1 komentarz: