wtorek, 22 lutego 2011

Fra Angelico, Ołtarz z Friesoli, 1424-30

W centralnym panelu tryptyku ołtarza San Domenico z Friesoli widzimy tronującą Madonnę z Dzięciątkiem Jezus oraz z aniołami i świętymi. Wokół centralnej świętej grupy Fra Angelico umieścił osiem adorujących aniołów. Po obu stronach stoją święci, poczynając od lewej: Tomasz z Akwinu, Barnaba, Dominik i Piotr Męczennik. Mamy więc tutaj trzech świętych zakonu dominikanów, ubranych w swój zakonny strój (biale habity z czarnymi płaszczami) oraz św. Barnabę patrona Barnaby degli Agli, hojnego mecenasa, który ofiarował dominikanom 6 tysięcy florenów dla rozbudowy klasztoru San Domenico di Fiesole.
Postać św. Barnaby z centralnego panelu ołtarza z Friesoli:

poniedziałek, 7 lutego 2011

sobota, 5 lutego 2011

Louis de Boullogne, St. Barnabas

Znajduje sie Muzeum w Luwrze w Paryżu. Datowanie koniec XVII/ poczatek XVIII w.

środa, 2 lutego 2011

Michael Burghers, S. Barnabas, 1687


środa, 19 stycznia 2011

Św. Barnaba w szkole angielskiej


St. Barnabas, ca. 1400-40  wykonany przez szkołę angielską (English School). Manuscript Illuminations (Berger Collection - Denver, Colorado). - Vellum: 8 x 5 1/4 in. (20.1 x 13.4 cm)