poniedziałek, 1 listopada 2010

Ewangelia Barnaby


Ewangelia Barnaby jest to apokryficzna ewangelia powstawała w środowisku muzułmańskim w XIV wieku, w rejonie wpływów republiki Weneckiej (utwór pisany językiem starowłoskim, z silnymi naleciałościami dialektu weneckiego).
Ewangelia Barnaby opisuje życieJezusa, jednak w zgodzie z kanonami islamu (np. zamiast Jezusa zostaje ukrzyżowany Judasz, zaś Jezus zapowiada nadejście Mahometa).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz